Geoportaal roadshow

 

geoportaal omgeving volgt steeds de ontwikkelingen van gemeentelijke verplichtingen op de voet.

Ook de komende omgevingsvergunning gaat gepaard met nieuwe uitdagingen in de gemeentelijke werking. Het uitwisselen van digitale ruimtelijke informatie krijgt hierin een verplichte rol toegewezen. De omgevingsvergunning wijzigt immers niet alleen de interne werking naar een digitale workflow, maar verplicht uw bestuur in het faciliteren van digitale communicatie met de burger.

Hiervoor ontwierpen wij voor u het geoportaal omgeving , een instrument voor de interne digitale workflow én een communicatief platform naar de burger.

geoportaal omgeving biedt antwoord op volgende uitdagingen:

 • Behoud van de digitale workflow in alle stappen van dossierbeheer
 • Dossierbeoordeling door de Gemeentelijke Omgevingsambtenaar
 • Faciliteren van het openbaar onderzoek
 • Faciliteren van de bekendmakingen
 • Faciliteren van inzage door de burger aan het loket & thuis
 • Digitale plannen tonen op het College

Met de naderende start van de omgevingsvergunning op 1 januari 2018 wensen wij met deze roadshow u goed te informeren. In september 2017 presenteren we diverse keren hoe een digitale workflow kan ingericht worden voor alle betrokken actoren.

Wij hopen U en/of uw medewerker(s) op een van onze locaties te mogen verwelkomen,

 

het geoportaal team


Agenda

13u00 – Ontvangst

13u30 – Start Seminar

 • GIS als onderdeel van de omgevingsvergunning
 • Communicatie met de administratieve toepassingen
 • Toelichting concept geoportaal
 • Live demonstratie geoportaal omgeving
 • Vragen & Antwoord

16u00 – Afsluitende drink met mogelijkheid tot het uitproberen van geoportaal op een van onze demo-toestellen

 

Ervaar zelf het gebruik van geoportaal omgeving

Probeer geoportaal omgeving zelf uit op een van onze infobalies & ervaar hoe je de eigen infobalie kan inrichten voor de burgers

 

Voor wie ?

Voor alle betrokkenen van de omgevingsvergunning, meer bepaald

 • GOA (Gemeentelijke OmgevingsAmbtenaar) in het beoordelen van de plannen en documenten
 • Diensthoofd GGZ (GrondGebiedZaken) voor een helder overzicht van alle lopende dossiers
 • Diensthoofd Communicatie voor het verplichte inrichten van openbare onderzoeken en bekendmakingen op de gemeentelijke website & infobalie
 • Managementteam & Stafdienst als instrument tijdens de dossierbespreking en college-voorbereidingen
 • CBS in functie van de besluitvorming.

 

Locaties & timing

 • 19.09 ROESELARE – info – locatie Mercure Hotel
 • 21.09 LEUVEN – info – locatie ParkInn Radisson Hotel
 • 26.09 HERENTALS – info – locatie Frame21
 • 28.09 LOKEREN – info – locatie HQ geoportaal / Orbit GT
 • 03.10 HASSELT – info – locatie Corda Campus

Deelname is gratis, inschrijving vereist.

Schrijf u nu in