Automatische ijking van plannen beschikbaar

De architecturale plannen (pdf) die de aanvrager via het omgevingsloket oplaadt, worden door geoportaal omgeving vol-automatisch geschaald.

Een unieke feature voor de plan-beoordeling ! Het manueel ijken behoort tot het verleden.

Uniformiteit en gebruiksgemak voor de omgevingsambtenaar, schepencollege én burger.