Omgevingsvergunning ingevoerd in alle gemeenten

Op 1 januari 2018 schakelden alle gemeenten over naar de omgevingsvergunning,
die voortaan de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning vervangt.
Nieuwe aanvragen gebeuren voortaan steeds via het Omgevingsloket.
Het DBA-loket dient enkel nog voor het raadplegen van bestaande DBA-dossiers.

meer info